Administracja publiczna

Oferta dla administracji publicznej i przedsiębiorstw komunalnych.

Zakres usług

Obniżenie ryzyka

Dzięki ofercie Grupy BIK możesz zmniejszyć ryzyko podjęcia współpracy Twojego urzędu, instytucji lub przedsiębiorstwa komunalnego z nierzetelnymi kontrahentami. Otrzymasz dostęp do najbogatszych zasobów informacyjnych o zadłużeniu konsumentów i firm z baz: BIG InfoMonitor, Biura Informacji Kredytowej (BIK), Związku Banków Polskich (ZBP). Dodatkowo możesz uzupełnić informacje o dane z serwisów prześwietl.pl i długi.info.

Odzyskiwanie należności

Współpracując z nami masz możliwość wpisywania nierzetelnych dłużników - zarówno osób zalegających np. z czynszem czy opłatami za wywóz śmieci, jak i przedsiębiorców nieopłacających faktur w terminie.

Wpisanie nieuczciwego kontrahenta do rejestru BIG InfoMonitor obniża jego wiarygodność i wiąże się z odmową udzielenia mu pożyczki czy kredytu. Często już sama zapowiedź wpisu powoduje, że dłużnik reguluje swoje zobowiązania. W ciągu 3 miesięcy od wpisania dłużnika do rejestru odzyskiwane jest średnio 20% należności. Grupa BIK dostarcza również inne narzędzia skutecznie mobilizują kontrahentów do zapłaty w terminie.

Program „Dłużnik Alimentacyjny”

„Dłużnik Alimentacyjny” to program kierowany do gmin, którego celem jest wsparcie w odzyskiwaniu zaległych alimentów. Na podstawie regulacji zawartych w Ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. gminy mają obowiązek przekazywania do biur informacji gospodarczych (BIG-ów) danych osób zalegających z alimentami. Gminom zapewniamy wsparcie indywidualnego opiekuna w dokonywaniu wpisów do bazy. Ponadto za wpis i wykreślenie nie pobieramy opłat.

Pomagamy samorządom i firmom komunalnym

Współpracują z nami m. in.:

Słupsk

Ząbki

Gdańsk

Świdnica

Skontaktuj się z nami

Zamów kontakt z naszym doradcą.
niepoprawna wartość pola
niepoprawna wartość pola
niepoprawna wartość pola
niepoprawna wartość pola
niepoprawna wartość pola
niepoprawna wartość pola
niepoprawna wartość pola
niepoprawna wartość pola

Dziękujemy za wysłanie formularza kontaktowego.

Odpowiemy na nią najszybciej, jak to będzie możliwe


Zapraszamy również do kontaktu poprzez:

E-mail na adres kontakt@bik.pl

Telefon (+48) 22 348 44 44

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00

Pytania i odpowiedzi

Aby korzystać z danych i informacji gromadzonych w rejestrze dłużników należy podpisać umowę z BIG InfoMonitor. W rejestrze znajdują się informacje o zaległych zobowiązaniach o terminie zapadalności co najmniej 60 dni i kwocie minimalnej: 200 zł w przypadku konsumenta oraz 500 zł w przypadku przedsiębiorstwa.

Firmę, która przystępuje do przetargu, możesz sprawdzić w BIG. Dowiesz się w ten sposób, czy potencjalny kontrahent reguluje swoje należności w terminie.

W konsekwencji wpisu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor dług stanie się widoczny dla różnych firm i instytucji. Oprócz banków z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor korzystają również firmy pożyczkowe, ubezpieczyciele, firmy telekomunikacyjne, leasingowe, dostawcy internetu i telewizji kablowej, a także firmy z pozostałych sektorów rynku. Oznacza to, że dłużnicy mogą mieć uniemożliwiony lub utrudniony dostęp do różnych usług.

Publikacje Grupy BIK

Kredyt Trendy

Kredyt Trendy

Kwartalnik Kredyt Trendy adresowany jest do osób odpowiedzialnych za sprzedaż produktów kredytowych i zarządzanie ryzykiem w bankach.

Poznaj szczegóły
Newsletter Kredytowy

Newsletter Kredytowy

Newsletter Kredytowy BIK to informacje podsumowujące co miesiąc cały rynek kredytowy w Polsce.

Poznaj szczegóły
InfoDług

InfoDług

Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach. Raport zawiera dane z baz BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej.

Poznaj szczegóły
Dłużnik Alimentacyjny

Dłużnik Alimentacyjny

W raporcie prezentujemy dane na temat dłużników alimentacyjnych, zgromadzone w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor.
Poznaj szczegóły