Odpowiedzialność społeczna

W Grupie BIK odpowiedzialność społeczną biznesu rozumiemy jako odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej i ekonomicznej.

Od lat angażujemy się w działania służące interesom ogółu. Jednocześnie, dzięki tym wyzwaniom, podnosimy własne standardy postępowania, kształtując kulturę organizacyjną firmy opartą na zaufaniu i bezpieczeństwie.

Projekty, które realizujemy w Grupie BIK oraz zewnętrzne inicjatywy, które wspieramy, mają na celu wzrost świadomości konsumentów w obszarze budowania wiarygodności finansowej oraz ochrony tożsamości.

Akcje społeczne Nieskradzione.pl oraz Odzyskuj alimenty, zostały uwzględnione w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”, przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w kategoriach: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej oraz zagadnienia konsumenckie.

Akcje społeczne

Projekty edukacyjne