Firmy pożyczkowe

Naszym celem  jest maksymalne ograniczanie ryzyka transakcyjnego firm pożyczkowych poprzez budowanie nowych i innowacyjnych produktów dostosowanych do ich potrzeb.

Grupa BIK oferuje wsparcie w wielu obszarach, kluczowych dla firm pożyczkowych

Poznaj nasz zespół

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące sektora pożyczkowego.

Informację o udzielonym kredycie konsumenckim instytucja pożyczkowa przekazuje do Biura Informacji Kredytowej (dalej jako „BIK”) na podstawie przepisu prawa, tj. art. 9a ust. 8 Ustawy o kredycie konsumenckim.
Na podstawie art. 9a ust. 8 ustawy o kredycie konsumenckim na instytucje pożyczkowe został nałożony obowiązek niezwłocznego przekazania informacji o udzieleniu kredytu konsumenckiego na rzecz konsumenta instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, natomiast informację o zaległościach w spłacie kredytu instytucje pożyczkowe mają obowiązek przekazać instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub biuru informacji gospodarczej, o którym mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Przekazanie tych danych na podstawie w/w przepisów prawa nie wymaga zgody z Pani/Pana strony. Instytucja pożyczkowa jest zobowiązana przekazywać do BIK informacje o udzielonym kredycie konsumenckim oraz aktualizować status spłaty tego kredytu.

Informacja o udzielonym kredycie konsumenckim jest przekazywana do Biura Informacji Kredytowej (dalej jako „BIK”) na podstawie przepisu prawa, tj. art. 9a ust. 8 Ustawy o kredycie konsumenckim.
Na podstawie art. 9a ust. 8 ustawy o kredycie konsumenckim na instytucje pożyczkowe został nałożony obowiązek niezwłocznego przekazania informacji o udzieleniu kredytu konsumenckiego na rzecz konsumenta instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, natomiast informację o zaległościach w spłacie kredytu instytucje pożyczkowe mają obowiązek przekazać instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub biuru informacji gospodarczej, o którym mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Przekazanie tych danych na podstawie w/w przepisów prawa nie wymaga zgody z Pani/Pana strony, lecz jest obowiązkiem prawnym instytucji pożyczkowej. Instytucja pożyczkowa jest zobowiązana przekazywać do BIK informacje o udzielonym kredycie konsumenckim oraz aktualizować status spłaty tego kredytu.

Informację o udzielonym kredycie konsumenckim instytucja pożyczkowa przekazuje do Biura Informacji Kredytowej (dalej jako „BIK”) na podstawie przepisu prawa, tj. art. 9a ust. 8 Ustawy o kredycie konsumenckim. Dlatego przekazanie tych danych nie wymaga zgody z Pani/Pana strony. Instytucja pożyczkowa jest zobowiązana przekazywać do BIK informacje o udzielonym kredycie konsumenckim oraz aktualizować status spłaty tego kredytu.
Zamknięte zobowiązania pochodzące z instytucji pożyczkowej przetwarzane są w BIK w celu rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń do momentu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż przez 6 lat od wygaśnięcia zobowiązania. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obronie przed potencjalnymi roszczeniami. Dlatego BIK jest uprawniony do przetwarzania tych danych bez Pani/Pana zgody przez okres wskazany powyżej.
W tym przypadku informacje o zobowiązaniach zamkniętych przetwarzane są wyłącznie w ww. celu i nie są prezentowane na raportach BIK udostępnianych bankom i innym podmiotom rynku finansowego współpracujących z BIK, jak również nie są wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Dane są widoczne wyłącznie na raportach pobieranych bezpośrednio przez Klienta.

Informację o udzielonym kredycie konsumenckim instytucja pożyczkowa przekazuje do Biura Informacji Kredytowej (dalej „BIK”) na podstawie przepisu prawa, tj. art. 9a ust. 8 Ustawy o kredycie konsumenckim. Dlatego przekazanie tych danych nie wymaga zgody z Pani/Pana strony. Obowiązek ten dotyczy wszystkich umów o kredyt konsumencki zawartych z Firmą od 18.05.2023 r.
Zamknięte zobowiązania pochodzące z instytucji pożyczkowej przetwarzane są w BIK w celu rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń do momentu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż przez 6 lat od wygaśnięcia zobowiązania. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obronie przed potencjalnymi roszczeniami. Dlatego BIK jest uprawniony do przetwarzania tych danych bez Pani/Pana zgody przez okres wskazany powyżej.
W tym przypadku informacje o zobowiązaniach zamkniętych przetwarzane są wyłącznie w ww. celu i nie są prezentowane na raportach BIK udostępnianych bankom i innym podmiotom rynku finansowego współpracujących z BIK, jak również nie są wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Dane są widoczne wyłącznie na raportach pobieranych bezpośrednio przez Klienta.

Zamknięte zobowiązania pochodzące z instytucji pożyczkowej przetwarzane są w BIK w celu rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń do momentu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż przez 6 lat od wygaśnięcia zobowiązania. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obronie przed potencjalnymi roszczeniami. Dlatego BIK jest uprawniony do przetwarzania tych danych bez Pani/Pana zgody przez okres wskazany powyżej.
W tym przypadku informacje o zobowiązaniach zamkniętych przetwarzane są wyłącznie w ww. celu i nie są prezentowane na raportach BIK udostępnianych bankom i innym podmiotom rynku finansowego współpracujących z BIK, jak również nie są wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Dane są widoczne wyłącznie na raportach pobieranych bezpośrednio przez Klienta.

Szukasz rozwiązania dla swojej firmy?

Zamów kontakt z naszym doradcą.
niepoprawna wartość pola
niepoprawna wartość pola
niepoprawna wartość pola
niepoprawna wartość pola
niepoprawna wartość pola
niepoprawna wartość pola
niepoprawna wartość pola
niepoprawna wartość pola
niepoprawna wartość pola

Dziękujemy za wysłanie formularza kontaktowego.

Odpowiemy na nią najszybciej, jak to będzie możliwe


Zapraszamy również do kontaktu poprzez:

E-mail na adres kontakt@bik.pl

Telefon (+48) 22 348 44 44

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00