Czym jest ocena punktowa?

Przed udzieleniem kredytu banki i inne instytucje finansowe muszą ocenić ryzyko, z jakim może wiązać się pożyczenie Ci pieniędzy. Pomaga im w tym ocena punktowa (ang. score). Im jest ona wyższa, tym większe prawdopodobieństwo, że spłacisz wszystko w terminie.

Do wyliczenia oceny punktowej BIK stosowana jest odpowiednia, starannie opracowana formuła matematyczna. Twoja wiarygodność kredytowa jest określana poprzez porównanie do klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej Twój profil jest podobny do profilu klientów spłacających swoje kredyty w terminie, tym wyższą ocenę otrzymasz.

Ocena punktowa BIK pomaga instytucjom finansowym ocenić ryzyko kredytowe, ale nie jest to jedyne kryterium brane pod uwagę. Trzeba też pamiętać, że banki mogą korzystać z różnych modeli scoringowych i akceptować różne poziomy ryzyka do różnych produktów.

Ocena punktowa BIK (z ang. scoring) jest obliczana na podstawie informacji, jakie do BIK przekazują banki i SKOK-i. Obliczymy ją, jeśli spłacasz co najmniej jeden kredyt od sześciu miesięcy. Zakupy z odroczoną płatnością nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu scoringu.

Ocena punktowa może przyjąć wartość od 0 do 100. Im więcej masz punktów, tym bardziej prawdopodobne, że będziesz spłacać swoje kredyty w terminie. By sprawdzić swoją ocenę punktową, wystarczy pobrać Raport BIK. Dowiesz się z niego, jak interpretować otrzymaną liczbę punktów oraz znajdziesz wyjaśnienia, co wpływa na ocenę punktową.

Jeśli masz historię kredytową w BIK, możesz sprawdzić, jaka jest Twoja ocena punktowa. Może ona przyjąć wartość od 0 do 100. Wystarczy pobrać Raport BIK, który zawiera Twoja ocenę. Dowiesz się z niego, jak interpretować otrzymaną liczbę punktów oraz znajdziesz wyjaśnienia wskazujące, jakie elementy wpłynęły na Twój scoring.

Pamiętaj, im więcej punktów, tym ryzyko jest mniejsze, bo większe jest prawdopodobieństwo, że spłacisz nowy kredyt w terminie.

Przeczytaj również