Zgoda na przetwarzanie danych

Informacje o kredytach i pożyczkach spłaconych w terminie działają na Twoją korzyść, bo budują Twoją pozytywną historię kredytową. Ma to znaczenie, kiedy ubiegasz się o kolejny kredyt lub pożyczkę.

Dlatego warto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania.

Bez takiej zgody informacje o kredytach i pożyczkach "znikają" z Twojej historii kredytowej w momencie, gdy spłacisz ostatnią ratę. Oznacza to, że instytucje finansowe, które sprawdzają w BIK Twoją wiarygodność, nie będą o nich w ogóle wiedzieć, jeśli wszystko spłacałeś w terminie.

Natomiast jeśli wyrazisz taką zgodę (indywidualną - dla konkretnego zobowiązania lub ogólną – dla wszystkich swoich kredytów i pożyczek), to informacje o Twoich spłaconych zobowiązaniach będą brane pod uwagę przy ocenie Twojej wiarygodności maksymalnie przez 5 lat (licząc od momentu całkowitej spłaty).

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o tym, jak możesz zarządzać swoją historią kredytową w kontekście zgody na przetwarzanie danych.

W BIK znajdują się informacje o Twoich kredytach i pożyczkach oraz o tym, czy spłacasz je w terminie. Sięgają po nie instytucje finansowe, gdy rozpatrują Twój wniosek kredytowy. Robią to, by oszacować ryzyko związane z udzieleniem Ci kredytu lub pożyczki.

Podstawa prawna:
art. 105 ust. 4 – 4i oraz art. 105 a ustawy Prawo bankowe.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie informacji o danym zobowiązaniu również po jego spłacie – to będą one przetwarzane przez maksymalnie 5 lat, licząc od dnia całkowitej spłaty danego kredytu czy pożyczki.

Jeśli nie wyraziłeś takiej zgody – to informacje o aktualnie spłacanych kredytach i pożyczkach będą przetwarzane w BIK do momentu ich całkowitej spłaty. Po spłacie nie będą już one widoczne dla instytucji finansowych, które będą sprawdzać w BIK Twoje dane.

Dodatkowo informacje o spłaconych kredytach mogą być przetwarzane w celach statystycznych (maksymalnie przez okres 12 lat od czasu spłaty), ale te dane nie wpływają na Twoją historię kredytową (nie są widoczne dla banków ani firm pożyczkowych).

Pamiętaj, że kredyty i pożyczki spłacone w terminie działają na Twoją korzyść - dzięki nim możesz budować swoją historię kredytową. Dlatego warto wyrażać zgodę, żeby informacje o spłaconych zobowiązaniach również były widoczne dla instytucji, które będą sprawdzać Twoje dane w BIK.

Podstawa prawna:
art. 105 a ustawy Prawo bankowe

Tak, ale tylko jeśli spełnione są oba poniższe warunki:

  • dany kredyt lub pożyczka nie były spłacane w terminie (wystąpiły opóźnienia powyżej 60 dni)
  • minęło już 30 dni od momentu, gdy zostałeś poinformowany o zamiarze przetwarzania danych dotyczących tego kredytu.

Podstawa prawna:
art. 105 a ust. 3 i 5 ustawy Prawo bankowe

Informacje o wyrażonych zgodach (indywidualnej i ogólnej) możesz znaleźć w Raporcie BIK – w sekcji: Informacje szczegółowe. Przy każdym zobowiązaniu znajdziesz adnotację czy i kiedy wyraziłeś zgodę indywidualną na przetwarzanie danych po jego spłacie. Jeśli zgoda została wyrażona, to dane o tym konkretnym zobowiązaniu będą przetwarzane przez 5 lat od momentu jego całkowitej spłaty.

Mogłeś wyrazić również tzw. zgodę ogólną. Zgoda ogólna dotyczy Twoich wszystkich zobowiązań (tzn. nie udziela się jej osobno dla każdego zobowiązania). Informacje o zgodzie ogólnej znajdziesz w Raporcie BIK w sekcji: Zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych w BIK po wygaśnięciu zobowiązań. W tym wypadku ważna jest data udzielenia tej zgody: zgoda ogólna nie obejmuje nowych kredytów/pożyczek, a więc takich, które zacząłeś spłacać już po jej udzieleniu. Informacje o kredytach i pożyczkach objętych zgodą ogólną również są przetwarzane maksymalnie przez 5 lat od momentu całkowitej spłaty danego zobowiązania. Jeśli brak takiej sekcji w Twoim Raporcie BIK – to znaczy, że nie udzieliłeś zgody ogólnej.

Zgodę indywidualną (czyli dla konkretnego zobowiązania) często wyrażasz już podczas podpisywania umowy o kredyt lub pożyczkę. (patrz: Jak mogę sprawdzić, czy wyraziłem zgodę na przetwarzanie danych o moich zobowiązaniach?)

Jeśli nie udzieliłeś takiej zgody, możesz to zrobić w instytucji, która udzieliła Ci finansowania. Musisz wyraźnie wskazać, o który dokładnie kredyt/pożyczkę Ci chodzi (tj. podać datę zawarcia umowy). Dane te znajdziesz na umowie o kredyt/pożyczkę lub w Raporcie BIK w sekcji Informacje Szczegółowe. Zgodę taką najlepiej udzielić w momencie, gdy aktualnie spłacasz dany kredyt lub pożyczkę.

W BIK możesz wyrazić tzw. zgodę ogólną. Zgoda ogólna dotyczy wszystkich Twoich zobowiązań: tych, które aktualnie spłacasz i tych już spłaconych (jeśli od ich spłaty nie minęło jeszcze 5 lat). Od momentu jej udzielenia informacje o Twoich wszystkich kredytach i pożyczkach objętych tą zgodą są przetwarzane przez maksymalnie 5 lat, licząc od dnia ich spłaty, lub do czasu jej odwołania.

Uwaga: Przy każdym nowym zobowiązaniu musisz pamiętać albo o wyrażeniu zgody indywidualnej albo o ponownym wyrażeniu zgody ogólnej. W przypadku zgody ogólnej liczy się data wyrażenia tej zgody: nie obejmuje ona kredytów/pożyczek, które zacząłeś spłacać już po jej udzieleniu.

Aby udzielić zgodę ogólną, możesz skorzystać z poniższego formularza:

Oświadczenie dotyczące udzielenia zgody ogólnej

Jeśli masz konto w BIK, możesz skorzystać z formularza kontaktu po zalogowaniu. Wtedy wystarczy, że załączysz wypełniony formularz lub w treści wiadomości wpiszesz formułę wyrażenia zgody ogólnej z tego formularza. W temacie formularza wybierz: Prawa wynikające z RODO.

Jeśli nie masz konta, wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek możesz przesłać pocztą na adres: Biuro Informacji Kredytowej S.A., 02-679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A.

Możesz też wysłać nam wiadomość e-mail podpisaną podpisem kwalifikowanym na adres: kontakt@bik.pl.

Możesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych o swoim zobowiązaniu, jeśli spełnione są oba poniższe warunki:

  • dany kredyt lub pożyczka są już spłacone w całości
  • nie ma podstaw do przetwarzania danych bez Twojej zgody (patrz: Czy BIK może przetwarzać dane o moich zobowiązaniach bez mojej zgody)

Uwaga: Jeśli dla danego kredytu lub pożyczki wyraziłeś zgodę indywidualną, to odwołanie zgody ogólnej nie wystarczy, bo dane o tym konkretnym zobowiązaniu będą nadal przetwarzane na podstawie zgody indywidualnej (patrz: Jak mogę sprawdzić, czy wyraziłem zgodę na przetwarzanie danych o moich zobowiązaniach?)

Pamiętaj, że informacje o kredytach i pożyczkach spłaconych w terminie działają na Twoją korzyść, bo budują Twoją pozytywną historię kredytową. Ma to znaczenie, kiedy ubiegasz się o kolejny kredyt lub pożyczkę. Dlatego warto przemyśleć decyzję o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych – bez niej informacje o spłaconych zobowiązaniach nie są widoczne dla instytucji finansowych, które sprawdzają w BIK Twoją wiarygodność.

Zgodę na przetwarzanie danych o danym zobowiązaniu możesz odwołać w instytucji, która udzieliła Ci finansowania. Musisz wyraźnie wskazać, o który dokładnie kredyt/pożyczkę Ci chodzi – np. podać datę zawarcia umowy. Dane te znajdziesz na umowie o kredyt/pożyczkę lub w Raporcie BIK w sekcji: Informacje szczegółowe. Każda instytucja może mieć inne procedury dotyczące odwołania zgody - warto więc dopytać, jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku, aby był on kompletny.  

Zgodę tę możesz odwołać również w BIK (wtedy dodatkowo musisz jeszcze wskazać nazwę podmiotu, który udzielił Ci danego finansowania). BIK ma 30 dni na realizację takiego zlecenia – dostaniesz od nas potwierdzenie, kiedy zgoda zostanie odwołana. Pamiętaj, że nie możesz cofnąć swojej decyzji o odwołaniu zgody na przetwarzanie informacji o danym zobowiązaniu po jego spłacie.

W BIK możesz odwołać również tzw. zgodę ogólną (dotyczy ona Twoich wszystkich zobowiązań, które nie są objęte zgodą indywidualną).

Aby odwołać zgodę, możesz skorzystać z poniższych formularzy:

Oświadczenie o odwołaniu zgody (dot. zgody indywidualnej)

Oświadczenie dotyczące odwołania zgody ogólnej

Jeśli masz konto w BIK, możesz skorzystać z formularza kontaktu po zalogowaniu. Wtedy wystarczy, że załączysz wypełniony formularz lub w treści wiadomości wpiszesz formułę wyrażenia zgody ogólnej z tego formularza. W temacie formularza wybierz: Prawa wynikające z RODO.

Jeśli nie masz konta, wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek możesz przesłać pocztą na adres: Biuro Informacji Kredytowej S.A., 02-679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A.

Możesz też wysłać nam wiadomość e-mail podpisaną podpisem kwalifikowanym na adres: kontakt@bik.pl.

Pamiętaj, że informacje o kredytach i pożyczkach spłaconych w terminie działają na Twoją korzyść, bo budują Twoją pozytywną historię kredytową. Ma to znaczenie, kiedy ubiegasz się o kolejny kredyt lub pożyczkę. Dlatego warto przemyśleć decyzję o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych – bez niej informacje o spłaconych zobowiązaniach nie są widoczne dla instytucji finansowych, które sprawdzają w BIK Twoją wiarygodność.