Czym jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to wszystkie dane zgromadzone w BIK na temat Twoich kredytów - tych, które aktualnie spłacasz i tych już spłaconych. Jedną z kluczowych informacji jest to, czy spłaty są (lub były) regulowane w terminie.

Dotyczy to wszystkich produktów kredytowych, z których korzystasz, a więc również zakupów na raty, debetów/limitów w koncie, kart kredytowych. Na Twoją historię kredytową wpływ mają także poręczone przez Ciebie kredyty i pożyczki. Jeśli wszystkie swoje kredyty spłacasz na czas, wówczas masz dobrą historię kredytową w BIK.

Skąd się bierze Twoja historia kredytowa w BIK?

Twoje dane są przesyłane do BIK za każdym razem, kiedy starasz się o jakiś produkt kredytowy w banku lub innej instytucji finansowej współpracującej z BIK. Następnie, już po udzieleniu Ci kredytu, do BIK regularnie spływają informacje o tym, jak spłacasz swoje zobowiązania - w terminie czy z opóźnieniami. Dane te są przekazywane (aktualizowane) przynajmniej raz w tygodniu aż do całkowitej spłaty zobowiązania.

Po co BIK zbiera takie dane?

Przed udzieleniem Ci kredytu banki (lub inne instytucje współpracujące z BIK) muszą oszacować ryzyko, z jakim wiąże się pożyczenie Ci pieniędzy. Pomagają im w tym dane zgromadzone w BIK na Twój temat. Kiedy składasz wniosek o jakiś produkt kredytowy, bank wysyła do BIK zapytanie o Twoją historię kredytową. Jeśli wszystkie dotychczasowe zobowiązania spłacałeś w terminie, bank ma podstawy, by założyć, że kolejny kredyt także spłacisz na czas.

W informacjach z BIK widać również ile masz aktualnie kredytów i jaką łącznie sumę pieniędzy masz do spłaty. To są ważne dane, które pomagają w podjęciu decyzji o przyznaniu Ci kredytu. Warto jednak wiedzieć, że historia kredytowa to nie jedyny czynnik brany przez bank pod uwagę - ważna jest też np. wysokość Twoich zarobków.

Jak długo są przechowywane dane w BIK na mój temat?

Z założenia informacje o Twoich kredytach są przetwarzane w BIK przez cały okres ich spłaty. Potem dane o już spłaconych kredytach są niewidoczne dla instytucji sprawdzających Twoją historię kredytową w BIK - chyba, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie takich danych. Warto to zrobić, ponieważ dzięki temu możesz budować swoją dobrą historię kredytową. Bez takiej zgody spłacony kredyt po prostu „znika” z Twojej historii - a szkoda tracić taki atut, jeśli wszystko spłacałeś w terminie.

Zgodę na przetwarzanie danych o konkretnym kredycie możesz wyrazić z momencie podpisywania umowy. Jeśli to zrobisz, dane na temat Twojego spłaconego kredytu będą udostępniane instytucjom finansowym sprawdzającym Twoją historię kredytową przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie, jednak nie dłużej niż 5 lat, lub do czasu, aż ją odwołasz (możesz to zrobić w każdej chwili).

Możesz też wyrazić tzw. zgodę ogólną, na przetwarzanie danych o wszystkich Twoich kredytach. Wystarczy w tej sprawie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta. Zgodę taką możesz wyrazić w dowolnym momencie, w trakcie spłacania lub do 5 lat po spłaceniu kredytu. Twoja historia kredytowa będzie, tak jak w pierwszym przypadku, udostępniana bankom i firmom pożyczkowym przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie jednak nie dłużej niż 5 lat), lub do czasu odwołania zgody.

Inaczej wygląda sprawa, jeśli Twój kredyt nie był spłacany w terminie. Wówczas dane na jego temat mogą być przetwarzane w BIK nawet bez Twojej zgody przez 5 lat, jeśli spełnione są 2 warunki:

  • opóźnienie w spłacie kredytu wynosiło ponad 60 dni
  • minęło 30 dni od czasu, gdy instytucja finansowa, w której zalegasz ze spłatą, poinformowała Cię o zamiarze przetwarzania danych na temat tego kredytu

Dodatkowo, zgodnie z art. 105a ust. 4 i 5 ustawy Prawo bankowe, dane dotyczące wszystkich kredytów mogą być przetwarzane w BIK przez 12 lat od dnia ich spłaty dla celów stosowania metod statystycznych. Nie jest tu potrzebna Twoja zgoda, ponieważ te dane w żaden sposób nie wpływają na Twoją indywidualną historię kredytową.

Przeczytaj również